Een veilige werf, minder zorgen is beter werken.

Laat de veiligheidscoördinatie voor jouw werf uitvoeren door een ervaren en erkende partner. We hebben de nodige wettelijk verplichte opleidingen gevolgd en komen graag langs, vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoeringfase. Zo verminder je het risico op ongevallen en bespaar je op onnodige kosten.

Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

Het is verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen waar minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen. Dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf, vandaar het onderscheid veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator verwezenlijking. Deze 2 functies kunnen echter wel door 1 persoon uitgevoerd worden.

Wat doen we voor u?

 • Het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP)

  Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat de risicoanalyse en de preventiemaatregelen ter voorkoming van de risico's waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden.

 • Het coördinatiedagboek (CD)

  Het coördinatiedagboek is het document dat door de coördinator wordt bijgehouden en dat de gegevens en aantekeningen vermeldt omtrent de coördinatie en de gebeurtenissen op de bouwplaats. De praktijk leert ons dat de aanwezigheid van het coördinatiedagboek op de bouwplaats niet noodzakelijk leidt tot een veiligere en efficiëntere aanpak van het veiligheidsgebeuren aldaar. De inhoud van het administratief document wordt door ons tot een minimum herleid en dient te worden gehanteerd en opgevat i.f.v. de specifieke bouwplaats-situatie.

 • Het post-interventie-dossier (PID)

  Het post-interventie-dossier is het dossier dat de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige elementen bevat waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk.Een exemplaar van het postinterventiedossier wordt gevoegd bij elke notariële akte, opgesteld naar aanleiding van de gehele of gedeeltelijke overdracht van het bouwwerk. Alle werfverslagen en bijhorende foto's zullen terug te vinden zijn in het te overhandigen einddossier.
  Wij staan bekend voor het afleveren van een uitgebreid en verzorgd einddossier.
  Advies en begeleiding is steeds in de prijs inbegrepen en in combinatie met de EPB-regelgeving kunnen wij U zeer concurrentiële tarieven aanbieden.