Wat is een EPB?

Er bestaat heel wat verwarring over het verschil tussen EPB en EPC. EPB staat voor Energie prestatie en Binnen klimaat en EPC staat voor Energie Prestatie Certificaat. Een EPB-berekening moet opgesteld worden bij een nieuwbouw project of een verbouwing en een EPC-berekening moet opgesteld worden bij het verkopen of verhuren van een woning. In een EPB-berekening worden de materialen waaruit het gebouw is opgetrokken (bouwstenen, isolatie, ramen, …) en de installaties (ventilatie, verwarming, warm tapwater, …) vrij gedetailleerd ingegeven. Een EPB-berekening geeft dan ook een vrij gedetailleerd beeld van het energieverbruik van een woning. Een EPC-berekening wordt gemaakt op basis van een bezoek van een energie-verslaggever aan de woning. Deze controleert ondermeer de kwaliteit van de ramen, het bouwjaar, … en geeft deze gegevens in in een software pakket dat op basis hiervan een analyse maakt en een geschat energieverbruik weergeeft.

Wanneer heb ik een EPB nodig?

Voor alle bouwwerken waarvoor na 1 januari 2006 een bouwaanvraag werd ingediend, moet een energieprestatie- en binnenklimaat-berekening (EPB-berekening) uitgevoerd worden. Dit betekent dat elke nieuwbouw of verbouwing moet voldoen aan de vooropgestelde normen van isolatie, K-peil, E-peil en binnenklimaat (ventilatie, oververhitting).

Hoe gaan we tewerk?

  • De Ontwerpfase

    Wij voeren een volledige berekening uit van het K- peil, E-peil, U- en R-waarden en alle te voorziene ventilatievereisten. Dit gebeurt voor de start van de werken. Op die manier is men al de hoogte van de resultaten en heeft men al een eerste indruk van de mate waarin men aan de regelgeving voldoet. De startverklaring wordt door ons opgemaakt en doorgestuurd naar de energieprestatiedatabank.

  • Tijdens de werken

    Verifiëren dat de gebruikte materialen en technieken overeenstemmen met de eerder gemaakte berekeningen. Aanpassingen en/of wijzigingen kunnen nog steeds aangebracht worden.

  • Na de werken

    Na de ingebruikname komen wij ter plaatse voor het nemen van foto's van alle ventilatie toe- en afvoeren. Eveneens nemen wij foto's van alle facturen met betrekking tot de EPB regelgeving. Daarna stellen wij het einddossier samen en dienen de EPB-aangifte in.